Thông tin chuyển khoản

TECHCOMBANK
Techcombank – PGD Ấp Bắc - HCM
Chủ TK:  Công ty CP DV Việt Liên Kết
Số TK: 14.0236.9628.3012

VIETINBANK
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn
Chủ TK:  Công ty CP DV Việt Liên Kết
Số TK:  1100.0019.3292

SACOMBANK
NH TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Trung Tâm - PGD CMT8
Chủ TK: Công ty CP DV Việt Liên Kết
Số TK: 0600.8760.1199

ACB
NH TMCP Á Châu - ACB (Phòng giao dịch Phan Xích Long - HCM)
Chủ TK : Công ty CP DV Việt Liên Kết
Số TK: 1.9952.7959

VIETCOMBANK
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ( Vietcombank) - PGD Tân Phú
Chủ TK: Công ty cổ phần DV Việt Liên Kết
Số TK: 0.4410.0075.6875

HDBANK
Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ TK: Công ty cổ phần DV Việt Liên Kết
Số TK: 055.7040.7000.1990

BIDV
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chủ TK: Công ty cổ phần DV Việt Liên Kết
Số TK: 36.8100.0024.4844

2020 Vlink Copyright. All Rights Reserved