Tour du lịch Cà Mau

Cà Mau quê hương của Bác Ba Phi, là thành phố trẻ 300 năm, là cực nam Việt Nam với 3 mặt tiếp giáp biển. Điểm hấp dẫn của Cà Mau là các đình quán cổ, khu di tích lịch sử, và tham quan vườn chim trong Rừng U Minh. Đặc sản nổi tiếng của Cà Mau phải kể đến mắm cá lóc, ba khía, tôm cua sò…
Nơi khởi hành
Từ ngày
  Tiêu chuẩn
Miền Tây: Cần Thơ - Cà Mau- Năm Căn-Đất Mũi-Bạc Liêu-Sóc Trăng ( Khách sạn 4* & 5*, Tour Tiêu Chuẩn)
code
Mã tour: NDCTH844-033-070820XE-D
chair
Số chỗ còn nhận: 3
date
Ngày đi: 07/08/2020
clock
Giờ đi: 07:00
price
Giá: 3.490.000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Tiêu chuẩn
Miền Tây: Cần Thơ - Cà Mau- Năm Căn-Đất Mũi-Bạc Liêu-Sóc Trăng ( Khách sạn 3* & 4*, Tour Tiêu Chuẩn)
code
Mã tour: NDCTH844-034-070820XE-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 07/08/2020
clock
Giờ đi: 07:00
price
Giá: 3.190.000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Cà Mau - Đất Mũi - Nhà thờ Cha Diệp ( Trong ngày. Tour mua ngay)
code
Mã tour: NDCTH830-012-080820XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 08/08/2020
clock
Giờ đi: 04:00
price
Giá: 690.000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Miền Tây - Check-in cực chất tại phim Trường Mekong - Mỹ Tho - Thới Sơn - Bến Tre (trong ngày) -Tour giá sốc
code
Mã tour: NDCTH824-013-090820XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 09/08/2020
clock
Giờ đi: 05:30
price
Giá: 480.000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Tiêu chuẩn
Miền Tây: Cần Thơ - Cà Mau- Năm Căn-Đất Mũi-Bạc Liêu-Sóc Trăng ( Khách sạn 4* & 5*, Tour Tiêu Chuẩn)
code
Mã tour: NDCTH844-034-120820XE-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 12/08/2020
clock
Giờ đi: 07:00
price
Giá: 3.490.000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Tiêu chuẩn
Miền Tây: Cần Thơ - Cà Mau- Năm Căn-Đất Mũi-Bạc Liêu-Sóc Trăng ( Khách sạn 3* & 4*, Tour Tiêu Chuẩn)
code
Mã tour: NDCTH844-035-120820XE-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 12/08/2020
clock
Giờ đi: 07:00
price
Giá: 3.190.000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Tiêu chuẩn
Miền Tây: Cần Thơ - Cà Mau- Năm Căn-Đất Mũi-Bạc Liêu-Sóc Trăng ( Khách sạn 4* & 5*, Tour Tiêu Chuẩn)
code
Mã tour: NDCTH844-035-140820XE-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 14/08/2020
clock
Giờ đi: 07:00
price
Giá: 3.490.000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Tiêu chuẩn
Miền Tây: Cần Thơ - Cà Mau- Năm Căn-Đất Mũi-Bạc Liêu-Sóc Trăng ( Khách sạn 3* & 4*, Tour Tiêu Chuẩn)
code
Mã tour: NDCTH844-036-140820XE-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 14/08/2020
clock
Giờ đi: 07:00
price
Giá: 3.190.000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Cà Mau - Đất Mũi - Nhà thờ Cha Diệp ( Trong ngày. Tour mua ngay)
code
Mã tour: NDCTH830-013-150820XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 15/08/2020
clock
Giờ đi: 04:00
price
Giá: 690.000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Tiêu chuẩn
Miền Tây: Cần Thơ - Cà Mau- Năm Căn-Đất Mũi-Bạc Liêu-Sóc Trăng ( Khách sạn 3* & 4*, Tour Tiêu Chuẩn)
code
Mã tour: NDCTH844-037-190820XE-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 19/08/2020
clock
Giờ đi: 07:00
price
Giá: 3.190.000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Tiêu chuẩn
Miền Tây: Cần Thơ - Cà Mau- Năm Căn-Đất Mũi-Bạc Liêu-Sóc Trăng ( Khách sạn 4* & 5*, Tour Tiêu Chuẩn)
code
Mã tour: NDCTH844-036-190820XE-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 19/08/2020
clock
Giờ đi: 07:00
price
Giá: 3.490.000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Tiêu chuẩn
Miền Tây: Cần Thơ - Cà Mau- Năm Căn-Đất Mũi-Bạc Liêu-Sóc Trăng ( Khách sạn 4* & 5*, Tour Tiêu Chuẩn)
code
Mã tour: NDCTH844-037-210820XE-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 21/08/2020
clock
Giờ đi: 07:00
price
Giá: 3.490.000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Cà Mau - Đất Mũi - Nhà thờ Cha Diệp ( Trong ngày. Tour mua ngay)
code
Mã tour: NDCTH830-014-220820XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 22/08/2020
clock
Giờ đi: 04:00
price
Giá: 690.000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Miền Tây - Check-in cực chất tại phim Trường Mekong - Mỹ Tho - Thới Sơn - Bến Tre (trong ngày) -Tour giá sốc
code
Mã tour: NDCTH824-015-230820XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 23/08/2020
clock
Giờ đi: 05:30
price
Giá: 480.000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Tiêu chuẩn
Miền Tây: Cần Thơ - Cà Mau- Năm Căn-Đất Mũi-Bạc Liêu-Sóc Trăng ( Khách sạn 4* & 5*, Tour Tiêu Chuẩn)
code
Mã tour: NDCTH844-038-260820XE-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 26/08/2020
clock
Giờ đi: 07:00
price
Giá: 3.490.000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Tiêu chuẩn
Miền Tây: Cần Thơ - Cà Mau- Năm Căn-Đất Mũi-Bạc Liêu-Sóc Trăng ( Khách sạn 4* & 5*, Tour Tiêu Chuẩn)
code
Mã tour: NDCTH844-039-280820XE-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 28/08/2020
clock
Giờ đi: 07:00
price
Giá: 3.490.000 đ
date
Số ngày: 3
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Cần Thơ - Cà Mau - Đất Mũi - Nhà thờ Cha Diệp ( Trong ngày. Tour mua ngay)
code
Mã tour: NDCTH830-015-290820XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 29/08/2020
clock
Giờ đi: 04:00
price
Giá: 690.000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Giá Tốt
Miền Tây - Check-in cực chất tại phim Trường Mekong - Mỹ Tho - Thới Sơn - Bến Tre (trong ngày) -Tour giá sốc
code
Mã tour: NDCTH824-016-300820XE-H
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 30/08/2020
clock
Giờ đi: 05:30
price
Giá: 480.000 đ
date
Số ngày: 1
Nơi khởi hành: Cần Thơ
  Tiêu chuẩn
Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau
code
Mã tour: NDNAN774-009-140820VJ-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 14/08/2020
clock
Giờ đi: 14:45
price
Giá: 5.880.000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Vinh
  
Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau
code
Mã tour: NDNAN774-010-210820VJ-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 21/08/2020
clock
Giờ đi: 14:45
price
Giá: 5.880.000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Vinh
  
Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau
code
Mã tour: NDNAN774-011-280820VJ-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 28/08/2020
clock
Giờ đi: 14:45
price
Giá: 5.880.000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Vinh
  
Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau
code
Mã tour: NDNAN774-012-040920VJ-U
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 04/09/2020
clock
Giờ đi: 14:45
price
Giá: 5.670.000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Vinh
  Giá Tốt
Miền Tây: Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau - Trải nghiệm Hàng không Vietnam Airline, khách sạn 4 và 5 *
code
Mã tour: NDHPH710-004-150820VN-H
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 15/08/2020
clock
Giờ đi: 08:00
price
Giá: 5.498.000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiết kiệm
Miền Tây: Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau ( Khách sạn 4* & 5*)
code
Mã tour: NDHPH709-011-200820VJ-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 20/08/2020
clock
Giờ đi: 08:55
price
Giá: 6.198.000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hải Phòng
  Tiêu chuẩn
Miền Tây - Tiền Giang - Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau - Đất Mũi (khách sạn tương đương 3*& 4*) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
code
Mã tour: NDSGN844-111-180820XE-D-1
chair
Số chỗ còn nhận: 3
date
Ngày đi: 18/08/2020
clock
Giờ đi: 05:30
price
Giá: 3.690.000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Miền Tây - Tiền Giang - Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau - Đất Mũi (khách sạn tương đương 4*& 5*) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
code
Mã tour: NDSGN844-167-220820XE-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 22/08/2020
clock
Giờ đi: 05:30
price
Giá: 3.990.000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiêu chuẩn
Miền Tây - Tiền Giang - Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau - Đất Mũi (khách sạn tương đương 4*& 5*) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay
code
Mã tour: NDSGN844-114-250820XE-D
chair
Số chỗ còn nhận: 6
date
Ngày đi: 25/08/2020
clock
Giờ đi: 05:30
price
Giá: 3.990.000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
  Tiết kiệm
Cà Mau-Đà Lạt – Thác Datanla – Đường Hầm Đất Sét- Dalat Fairy Tale Land- Cà Phê Mê Linh-Puppy Farm
code
Mã tour: NDCMA06-003-200820XE-V
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 20/08/2020
clock
Giờ đi: 17:35
price
Giá: 2.490.000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Cà Mau
  Giá Tốt
Miền Tây - Bạc Liêu - Nhà Thờ Cha Diệp - Đất Mũi Cà Mau - Cần Thơ - Việt Nam dưới cánh chim bay
code
Mã tour: NDNHA716-004-280820VJ-H
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 28/08/2020
clock
Giờ đi: 09:30
price
Giá: 4.790.000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Nha Trang
  Tiêu chuẩn
Miền Tây : Cần Thơ - Sóc Trăng - Nhà Công Tử Bạc Liêu - Đất Mũi Cà Mau - Chợ Nổi Cái Răng - Bay Vietnam Airlines - ( trải nghiệm khách sạn 4*& 5*)
code
Mã tour: NDHAN776-410-030920VN-D
chair
Số chỗ còn nhận: 9
date
Ngày đi: 03/09/2020
clock
Giờ đi: 06:50
price
Giá: 5.690.000 đ
date
Số ngày: 4
Nơi khởi hành: Hà Nội
2020 Vlink Copyright. All Rights Reserved
Call Now Button