• Thời tiết hôm nay, ngày mai tại Quảng Bình | Dự báo thời tiết 3 ngày tới tại Quảng Bình
  • ☎ Đặt vé: (08)3559.1111 - (08)7300.4078

Dự Báo Thời Tiết Tại Quảng Bình

Hiện tại
Cập nhật: 27 Aug 2016
Hôm nay
27 Aug 2016
Ngày mai
28 Aug 2016
Ngày kia
29 Aug 2016

Thời tiết Quảng Bình

(Hôm nay, cập nhật lúc 27 Aug 2016)
Quảng Bình 26 - 32oC
Thunderstorms
Thunderstorms
26oC-32oC
Thunderstorms
Thunderstorms
25oC-29oC
Thunderstorms
Thunderstorms
25oC-29oC
Thunderstorms