• Thời tiết hôm nay, ngày mai tại Quảng Bình | Dự báo thời tiết 3 ngày tới tại Quảng Bình
  • ☎ Đặt vé: (08)3559.1111 - (08)7300.4078

Dự Báo Thời Tiết Tại Quảng Bình

Hiện tại
Cập nhật: 27 Sep 2016
Hôm nay
27 Sep 2016
Ngày mai
28 Sep 2016
Ngày kia
29 Sep 2016

Thời tiết Quảng Bình

(Hôm nay, cập nhật lúc 27 Sep 2016)
Quảng Bình 23 - 30oC
Thunderstorms
Thunderstorms
23oC-30oC
Thunderstorms
Thunderstorms
24oC-31oC
Thunderstorms
Thunderstorms
24oC-30oC
Scattered Thunderstorms