Dự Báo Thời Tiết Tại Quảng Bình

Hiện tại
Cập nhật: 26 Oct 2016
Hôm nay
26 Oct 2016
Ngày mai
27 Oct 2016
Ngày kia
28 Oct 2016

Thời tiết Quảng Bình

(Hôm nay, cập nhật lúc 26 Oct 2016)
Quảng Bình 24 - 27oC
Thunderstorms
Thunderstorms
24oC-27oC
Thunderstorms
Thunderstorms
23oC-27oC
Thunderstorms
Thunderstorms
23oC-28oC
Scattered Thunderstorms