• Thời tiết hôm nay, ngày mai tại Quảng Bình | Dự báo thời tiết 3 ngày tới tại Quảng Bình
  • ☎ Đặt vé: (08)3559.1111 - (08)7300.4078

Dự Báo Thời Tiết Tại Quảng Bình

Hiện tại
Cập nhật: 30 Jul 2016
Hôm nay
30 Jul 2016
Ngày mai
31 Jul 2016
Ngày kia
01 Aug 2016

Thời tiết Quảng Bình

(Hôm nay, cập nhật lúc 30 Jul 2016)
Quảng Bình 25 - 32oC
Thunderstorms
Thunderstorms
25oC-32oC
Thunderstorms
Thunderstorms
25oC-32oC
Thunderstorms
Thunderstorms
25oC-32oC
Thunderstorms