Dự Báo Thời Tiết Tại Đồng Hới

Hiện tại
Cập nhật: 25 Oct 2016
Hôm nay
25 Oct 2016
Ngày mai
26 Oct 2016
Ngày kia
27 Oct 2016

Thời tiết Đồng Hới

(Hôm nay, cập nhật lúc 25 Oct 2016)
Đồng Hới 25 - 28oC
Thunderstorms
Thunderstorms
25oC-28oC
Thunderstorms
Thunderstorms
26oC-27oC
Thunderstorms
Thunderstorms
25oC-27oC
Thunderstorms