Dự Báo Thời Tiết Tại Đồng Hới

Hiện tại
Cập nhật: 29 Sep 2016
Hôm nay
29 Sep 2016
Ngày mai
30 Sep 2016
Ngày kia
01 Oct 2016

Thời tiết Đồng Hới

(Hôm nay, cập nhật lúc 29 Sep 2016)
Đồng Hới 25 - 28oC
Thunderstorms
Thunderstorms
25oC-28oC
Thunderstorms
Thunderstorms
25oC-28oC
Scattered Thunderstorms
Thunderstorms
25oC-28oC
Partly Cloudy