• Thời tiết hôm nay, ngày mai tại Đồng Hới | Dự báo thời tiết 3 ngày tới tại Đồng Hới
  • ☎ Đặt vé: (08)3559.1111 - (08)7300.4078

Dự Báo Thời Tiết Tại Đồng Hới

Hiện tại
Cập nhật: 24 Jul 2016
Hôm nay
24 Jul 2016
Ngày mai
25 Jul 2016
Ngày kia
26 Jul 2016

Thời tiết Đồng Hới

(Hôm nay, cập nhật lúc 24 Jul 2016)
Đồng Hới 27 - 33oC
Mostly Sunny
Mostly Sunny
27oC-33oC
Mostly Sunny
Mostly Sunny
28oC-32oC
Mostly Sunny
Mostly Sunny
27oC-32oC
Partly Cloudy