• Thời tiết hôm nay, ngày mai tại Đồng Hới | Dự báo thời tiết 3 ngày tới tại Đồng Hới
  • ☎ Đặt vé: (08)3559.1111 - (08)7300.4078

Dự Báo Thời Tiết Tại Đồng Hới

Hiện tại
Cập nhật: 24 Aug 2016
Hôm nay
24 Aug 2016
Ngày mai
25 Aug 2016
Ngày kia
26 Aug 2016

Thời tiết Đồng Hới

(Hôm nay, cập nhật lúc 24 Aug 2016)
Đồng Hới 26 - 29oC
Scattered Thunderstorms
Scattered Thunderstorms
26oC-29oC
Scattered Thunderstorms
Scattered Thunderstorms
26oC-29oC
Thunderstorms
Scattered Thunderstorms
26oC-31oC
Thunderstorms